KONGRES MOW

II KONGRES PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY
GONIĄDZ 24-26 kwietnia 2023
Przejdź do treści
II  Kongres Psychologiczno-Pedagogiczny MOW/MOS,
zapraszam Państwa  do udział w II  Kongresie Psychologiczno-Pedagogicznym   Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych I Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, który odbędzie się w dniach  24-26.04.2022 roku w Biebrzańskim Centrum Konferencyjnym „Bartlowizna”, Goniądz ul. Nadbiebrzańska 32. www.biebrza.com.pl
 
Na Kongresie Psychologiczno-Pedagogicznym proponujemy podjęcie tematyki:
  • analiza wydarzeń  nadzwyczajnych w związku z nową ustawą o wspieraniu i resocjalizacji młodzieży.
  • zachowania samouszkadzające u młodzieży. Mechanizmy oraz możliwości interwencji
  • warsztaty z psychotarumatologii i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
  • konkurs Prometeusz na najciekawsze programy edukacyjno-wychowawcze 2023
  • problematyka zaburzeń psychoseksualnych
  • Jesteśmy także otwarci na propozycje innych tematów, które uważacie Państwo za istotne w aktualnej sytuacji MOW.
Licząc na Państwa obecność w gościnnym Goniądzu jesteśmy przekonani, że największą wartością będą Państwa prezentacje na temat realizowanych w Waszych placówkach programów edukacyjno-terapeutycznych i oczywiście wymiana doświadczeń. Mam nadzieję, ze Kongres będzie kontynuowany i stanie się coroczną  okazją do spotkania, poznania się i dalszej współpracy pomiędzy placówkami.
                                                                                                                                                                                         S.Moczydłowski
AKTUALNOŚCI
  1. Zgłoszenia wyłącznie przez panel na tej stronie - zakładka zgłoszenia
  2. Koszt jest w zakładce zgłoszenia, można rozliczyć ze środków na doskonalenie nauczycieli
  3. W pierwszej kolejności są zakwaterowania w bartlowiźnie, potem w pensjonatach (decyduje kolejność zgłoszeń  ze względu na sezon turystyczny liczba miejsc w osrodku ograniczona) chyba, że ktoś od razu wpisuje zakwaterowanie w  pensjonacie.
Wróć do spisu treści