PROGRAM - KONGRES

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ramowy program X Kongresu. Godziny poszczególnych wykładów i zajęć mogą ulec zmianie. 
Wtorek 17 września 
9.30-12.00Dla zainteresowanych- spływ kajakowy lub rejs  tratwami po Biebrzy lub zwiedzanie Twierdzy Osowiec. Szczegóły zakładka atrakcje. 
 
9.30-13.00Rejestracja uczestników   Centrum konferencyjne Bartlowizna 
13.30-14.30Obiad  Centrum konferencyjne Bartlowizna 
14.30Otwarcie Kongresu. Wystąpienia zaproszonych gości. 
14.50 -15.45Wystąpienie przedstawiciela MEN, dyskusjaJoanna Wilewska. Dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN
15.45-16.45 
 
Wystąpienie przedstawiciela Rzecznika Praw Dziecka
Ewelina Buś  Biuro Rzecznika Praw Dziecka
Wystąpienie przedstawiciela Komendy Głównej Policji Inspektor dr hab. Iwona Klonowska. Dyrektor Biura Komunikacji Komendy Głównej Policji. Redaktor Naczelna Czasopisma Policja 997. 
16.45 -17.30Przerwa kawowa

17.30-19.00Wykład inauguracyjny.

Dyskusja nt. zmian w resocjalizacji i funkcjonowaniu MOW w ostatnich 10-ciu latach
dr hab. Krzysztof Sawicki - Uniwersytet w Białymstoku


dr A.Kamiński; dr M.Dobijański
19.00Uroczysta kolacja + niespodzianka  Dwór Bartla 
   Środa 18 września 
8.00-9.30
Śniadanie

9.30-11.00Warsztaty: prawo oświatowe, prawo pracy, dokumenty prawa wewnętrznego. 
Ewa Halska Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. 
11.00-11.45Przerwa kawowa

11.45-13.15Konkurs. PROMETEUSZ 2019. 
Prezentacje dobrych praktyk z zakresu wsparcia-psychologiczno-pedagogicznego- przedstawiciele MOW
13.15-14.45Obiad 
14.45-16.15Wystąpenia przedstawicieli ORE w Warszawie. Marzenna Habib p.o Dyrekotr Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Maria Depta-kierownik Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii.
16.15-17.00Przerwa kawowa
17.00-18.30 Dyskusja panelowa nt. profilaktyki uzależnień, profilaktyki zdrowia psychicznego, bezpieczeństwa w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, procedur interwencyjnych, prezentacja dobrych praktyk. Inne bieżące sprawy zwiazane z funkcjonowaniem MOW.Sebastian Dec -wieloletni dyrektor Zakładu Poprawczego w Poznaniu, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Małgorzata Wojsznarowicz -psycholog MOW w Trzcińcu
19.00Grill Altana na wodzie.  

Czwartek 19 września 
8.00-9.00Śniadanie
9.00-10.00Warsztaty: prawo oświatowe, prawo pracy, dokumenty prawa wewnętrznego. Uzupełnienie.Ewa Halska Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. 
10.00-11.30 Dyskusja na temat najważniejszych problemów MOW, sprawy sądowe związane z subwencją, zmiany prawa, zmiana upn, wymiana doświadczeń, rekomendacje, wnioski 
11.30
Zakończenie Kongresu 
12.30Obiad MCEiRS w Goniądzu
 
Statystyki zbiorcze na stronę
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego