PROGRAM - KONGRES

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ramowy program X Kongresu. Godziny poszczególnych wykładów i zajęć mogą ulec zmianie. 
Wtorek 17 września 
9.30-12.00Dla zainteresowanych- spływ kajakowy lub rejs  tratwami po Biebrzy lub zwiedzanie Twierdzy Osowiec. Szczegóły zakładka atrakcje. 
 
9.30-13.00Rejestracja uczestników   Centrum konferencyjne Bartlowizna 
13.00-14.30Obiad  Centrum konferencyjne Bartlowizna 
14.30Otwarcie Kongresu. Wystąpienia zaproszonych gości. 
14.50 -15.45Wystąpienie przedstawiciela MEN, dyskusjaJoanna Wilewska. Dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego 
15.45 -16.45Wykład inauguracyjny. DyskusjaProf. zw. dr hab. Marek Konopczyński. Uniwersytet w Białymstoku
16.45-17.15Przerwa kawowa
17.15-18.30Wykład. Dyskusja.
18.45 Uroczysta kolacja + niespodzianka  Dwór Bartla 
  
 Środa 18 września 
8.00-9.00
Śniadanie

9.00-11.00Warsztaty: prawo oświatowe, prawo pracy, dokumenty prawa wewnętrznego. 
Ewa Halska Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. 
11.00-11.30Przerwa kawowa

11.30-13.30Konkurs. PROMETEUSZ 2019. Prezentacje dobrych praktyk z zakresu wsparcia-psychologiczno-pedagogicznego. 

13.30-15.00Obiad 
15.00-16.30 Wystąpenia przedstawicieli ORE w Warszawie. Marzenna Habib p.o Dyrekotr Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Maria Depta-kierownik Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii.
16.30-17.00Przerwa kawowa
17.00-19.00Dyskusja panelowa nt. profilaktyki uzależnień, profilaktyki zdrowia psychicznego, bezpieczeństwa w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, procedur interwencyjnych, prezentacja dobrych praktyk. Inne bieżące sprawy zwiazane z funkcjonowaniem MOW.
Można zgłaszać swoje propozycje krotkich wystąpień, prezentacji własnych rozwiązań, doświadczeń max. 15 min.
19.00Grill Altana na wodzie.  

Czwartek 19 września 
8.00-9.00Śniadanie
9.00-10.00Warsztaty: prawo oświatowe, prawo pracy, dokumenty prawa wewnętrznego. Uzupełnienie.Ewa Halska Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. 
10.00-11.30 Dyskusja na temat najważniejszych problemów MOW, sprawy sądowe związane z subwencją, zmiany prawa, zmiana upn, wymiana doświadczeń, rekomendacje, wnioski 
11.30
Zakończenie Kongresu 
12.30Obiad MCEiRS w Goniądzu
 
Statystyki zbiorcze na stronę
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego